NIVRE Opleiding Verzekeringskennis

Inloggen

INLOGGEN PERSOONLIJKE NIVRE OMGEVING

NIVRE Opleiding Verzekeringskennis

Belangrijk

NIVRE heeft met ingang van 1 november 2023 een nieuw basisprogramma verplicht gesteld. Indien je voor 1 november 2023 voor deze cursus inschrijft of voor deze datum voor een ander deel van het oude programma hebt ingeschreven kan je deze opleiding nog volgen voor inschrijving in een NIVRE register. Als je niet aan deze voorwaarde voldoet kan je contact opnemen met NIVRE voor het nieuwe programma. Deze opleiding sluit in ieder geval op 31 december 2024. Na deze datum kunnen geen examens meer worden afgelegd.

De NIVRE Opleiding Verzekeringskennis is speciaal geschreven voor schade-experts en/of deskundigen die in het NIVRE-Register ingeschreven willen worden. Een NIVRE-geregistreerde wordt geacht basiskennis te hebben over verzekeringen. Deze cursus geeft inzicht in het verzekeringsrecht en informatie over een aantal basisverzekeringen voor particulier en bedrijf.

Voor de cursus op MBO niveau is geen vooropleiding verplicht. De studiebelasting is sterk afhankelijk van de kennis en ervaring van de cursist. De gemiddelde studieduur is drie maanden. Het aantal benodigde studie uren is minimaal 90. De gemiddelde studiebelasting is 7 uur per week.

De cursus is ontwikkeld als e-learning, maar kan ook klassikaal of digitaal worden gevolgd.

De e-learning leerweg is geheel cloudbased. De cursist kan vanaf elke locatie studeren op zijn laptop, tablet of mobiele telefoon. Uitgangspunt is dat kennis wordt verrijkt. Wat de cursist al weet, hoeft niet bestudeerd te worden. Een korte samenvatting en een aantal vragen nemen de cursist mee door de stof. Als de cursist vaststelt te weinig kennis over het onderwerp te hebben, kan hij/zij of de gehele syllabus bestuderen of door verwijzingen bij de vragen, die niet goed beantwoord zijn, direct naar het deel van de syllabus gaan waar de gevraagde kennis staat.

De cursist kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

E-learning.
De cursist krijgt na aanmelding en betaling de cursus ter beschikking. Hierdoor kan op eigen tempo gestudeerd worden in een zelf te kiezen volgorde. Afhankelijk van de te besteden tijd is het mogelijk het  lesprogramma in drie maanden af te werken.

Klassikaal. De cursist geeft op het inschrijfformulier aan dat hij de klassikale cursus wil volgen. Zodra het minimale aantal inschrijvingen is bereikt neemt WTN Opleidingen contact op met de cursisten om de cursus in te plannen. Cursisten krijgen een e-mail dat het cursussysteem beschikbaar is en kunnen zich voorbereiden op de eerste bijeenkomst. De cursus bestaat uit drie volledige lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. De laatste middag wordt gebruikt voor een examentraining.

Digitaal via MS Teams. De cursist geeft op het inschrijfformulier aan dat hij de digitale cursus wil volgen. Zodra het minimale aantal inschrijvingen is bereikt neemt WTN Opleidingen contact op met de cursisten om de cursus in te plannen. Cursisten krijgen een e-mail dat het cursussysteem beschikbaar is en kunnen zich voorbereiden op de eerste bijeenkomst. De cursus bestaat uit drie volledige lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.  De laatste middag wordt gebruikt voor een examentraining.

Algemeen
Voor alle studievormen geldt: de cursist moet alle oefenvragen doorlopen, voordat het oefenexamen kan worden gemaakt. Nadat eenmaal een oefenexamen voldoende is gemaakt kan het examen aangevraagd worden. De prijs voor de opleiding is inclusief het eenmaal afleggen van het examen.

Begeleiding
Tijdens de opleiding kunnen kandidaten per e-mail vragen stellen.

Examen
Nadat het oefenexamen voldoende is gemaakt kan de kandidaat een examen aanvragen. Het examen bestaat uit 30 multiple choice vragen. Het examen wordt afgenomen op het kantoor van het WTN Opleidingen in Barendrecht. Voor grotere groepen is tegen meerprijs examen op locatie mogelijk.

Kosten

  • De cursusprijs is all-in inclusief 1x examen.
  • E-learning € 610,- vrijgesteld van BTW.
  • Klassikaal € 1.550,- vrijgesteld van BTW.
  • Digitaal via MS Teams € 1.550,- vrijgesteld van BTW.
  • De kosten moeten voor aanvang van de cursus zijn voldaan.
  • Een herexamen kost € 95,- vrijgesteld van BTW.
  • Kosten inzage examen € 65,-.
    • Inzage is uitsluitend mogelijk als de cursist is gezakt met een behaald cijfer 4 of 5.

Inschrijvingsduur

In verband met de door NIVRE ingestelde overgangsregeling dient de opleiding voor 1 januari 2025 afgerond te zijn.

In alle gevallen geldt in afwijking op het bovenstaande dat de inschrijving, vanaf het moment van aanmelding op het cursussysteem maximaal 18 maanden is.

De inschrijving en de toegang tot het cursussysteem eindigt altijd na het met goed gevolg afleggen van het examen. Indien de studie niet binnen 18 maanden is afgerond vervalt de inschrijving en kan geen examen meer worden afgelegd.

Aan- en afmelden

KLIK HIER OM DIRECT IN TE SCHRIJVEN VOOR DEZE OPLEIDING

Na aanmelding ontvangt u per email bericht.

Voor vragen kunt u mailen met cursist@wtnopleidingen.nl